ul. 29 Listopada 9 32-050 Skawina

Pn. – Pt. 12:00 – 20:00
Sb. 8:00-13:00

Prawa pacjenta

Dyrektor Medyczny lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw Pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów, a w przypadku niektórych praw – także ze względu na możliwości organizacyjne.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i pytania

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

PRAWO WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY

PRAWO DO INFORMACJI

PRAWO DO WYRAŻENIA ZGODY

PRAWO DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII LUB ORZECZENIA LEKARZA

PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO ORAZ RODZINNEGO

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD LECZENIA

Składanie skarg i wniosków

Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia na piśmie swojej opinii na temat warunków pobytu w Centrum
Medycznym Emmedica oraz jakości obsługi, w szczególności udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Wszelkie uwagi można przekazywać w formie pisemnej na adres Centrum, osobiście w rejestracji i Dyrekcji Centrum.

Pacjenci mają prawo składania skarg i wniosków. Książka skarg i wniosków dostępna jest w Naszym Centrum. Możliwe jest również wniesienie skargi lub wniosku pisemnie na adres Centrum.

Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cennym źródłem informacji o pracy naszej placówki i służą stałej poprawie jakości świadczonych usług.

Nie rozpatrujemy i nie odpowiadamy na nadesłane anonimy.

Skargi i wnioski przyjmuje

Dyrekcja Centrum – Barbara Bąkowska-Stadnik
Email: barbara.stadnik@emmedica.pl
Przyjmowanie pacjentów we wtorki od 12 do 14

Skargę można złożyć osobiście, przesłać pocztą, przesłać na adres e-mail (podpis elektroniczny lub imię, nazwisko i adres wnoszącego)

Masza pytania?